17ης Νοεμβρίου 71, Χολαργός 15562
210 6560858, info@trofeion.gr, sales@trofeion.gr